Volejte: +420 731 490 616

Po-Pá: 10:00-16:00 (dočasně zkráceno)
Napište nám: [email protected]

Můj košík ()

Věrnostní karty

Všeobecné podmínky používání věrnostní karty ZUZASHOP JIHLAVA

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též "VOP")firmy Zdenka Krejčová, Brtnická 62b, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 62797221, která provozuje prodejnu a eshop ZUZASHOP Jihlava (dále jen: "Zuzashop Jihlava") vychází z obecně závazných právních předpisů a upravují podmínky vydání a užívání věrnostní karty ZUZASHOP (dále jen: "věrnostní karta").

Článek II.
Věrnostní karta a věrnostní body

 1. Kterýkoliv zákazník Zuzashop Jihlava může na základě vyplnění žádosti, jejíž formulář je k dispozici na prodejně, požádat o vydání věrnostní karty. Věrnostní karta bude vydána zdarma.

 2. Po předložení věrnostní karty při nákupu v prodejně jsou jejímu držiteli připsány věrnostní body (dále jen: "body"), a to za každých 40,- Kč hodnoty nákupu 1 bod. Hodnota 1 bodu odpovídá 1,- Kč. Body se nenačítají za zboží, které je v akci.

 3. Body nelze převést na jinou věrnostní kartu ani vyplatit v hotovosti zákazníkovi. Body lze uplatnit při dalším nákupu, jako slevu z nákupu. Hodnota nákupu musí být vyšší než počet uplatňovaných bodů.

 4. Body lze uplatnit pouze v jihlavské prodejně Zuzashop Jihlava, a to na veškeré zboží. Při uplatnění bodů je zákazník povinen předložit věrnostní kartu. Bonusové body jsou platné vždy do 31.12. daného kalendářního roku, od 1.1. se načítají body znovu.

 5. Věrnostní karta je nepřenosná. Věrnostní kartu je oprávněn využívat pouze zákazník, na jehož jméno byla věrnostní karta vydána. Jakékoli jiné osobě nemohou být při nákupu žádným způsobem připsány body.

 6. V případu uzavření, likvidace Zuzashop Jihlava nebo z jiných závažných důvodů, je společnost oprávněna věrnostní kartu zrušit. Společnost je rovněž oprávněna v tomto případě odebrat body již připsané na věrnostní kartě, a to i bez uvedení důvodu a není povinna o tomto kroku držitele věrnostní karty jakkoli informovat. Držitel věrnostní karty nemá v souvislosti s těmito opatřeními Zuzashop Jihlava, uvedených v tomto odstavci, nárok na jakékoli plnění ze strany Zuzashop Jihlava.

 7. Nezávisle na počtu bodů může zákazník využít dalších výhod, které bude nabízet Zuzashop Jihlava pro držitele věrnostních karet. Tyto nabídky budou zveřejněny na internetových stránkách www.zuzashopjihlava.cz. Držitel věrnostní karty má dále právo účastnit se speciálních a reklamních akcí.

Článek III.
Zpracování osobních a dalších údajů zákazníka

 1. Zuzashop Jihlava je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka uvedené v žádosti o vydání věrnostní karty jako je jeho jméno a příjmení, město, email a číslo věrnostní karty zákazníka, a dále je oprávněna při každém použití věrnostní karty u pokladny v prodejně Zuzashop Jihlava shromažďovat informace o nákupech a především o zaplacených částkách.

 2. Podpisem žádosti o vydání věrnostní karty poskytuje zákazník ZUZASHOP Jihlava na dobu: a) 1 rok b) do odvolání c) neurčitou souhlas se zpracováváním, správou a uchováváním údajů zákazníka uvedených v čl. III. odst. 1 těchto VOP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, pro účely založení a užívání věrnostní karty, zasílání emailů o stavu bodového konta dle § 7 zák. č. 480/2004 Sb. a k marketingovým účelům.

 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv vzít zpět (nikoliv retroaktivně) souhlas se zpracováním, správou a uchováváním osobních údajů poskytnutý dle čl. III. odst. 2, a to písemně na adresu sídla společnosti Zuzashop Jihlava nebo emailem na adresu [email protected], dále je oprávněn žádat opravu nesprávně uvedených údajů.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

 1. Zuzashop Jihlava si vyhrazuje právo tyto VOP nebo jejich část kdykoli zrušit nebo změnit. V takovém případě budou zákazníci informováni na webových stránkách www.zuzashop.cz

 2. Společnost neodpovídá za důsledky nesprávného fungování věrnostních karet, přímé či nepřímé, vzniklé z jakékoli příčiny. Společnost nicméně učiní vše nezbytné, aby zákazník mohl i v případě nesprávného fungování věrnostní karty využít nasbírané body.

 3. Pokud zákazník věrnostní kartu ztratí nebo dojde k jejímu odcizení, sdělí tyto skutečnosti bez prodlení na prodejně Zuzashop Jihlava, emailem nebo telefonicky. Nová věrnostní karta bude zákazníkovi bezplatně vydána nejpozději do 3 měsíců od sdělení skutečností o ztrátě nebo odcizení.

Zdenka Krejčová

Brtnická 62 b

586 01 Jihlava

Nahrávám...
Please wait...