Volejte: +420 731 490 616

Po-Pá: 10:00-16:00 (dočasně zkráceno)
Napište nám: [email protected]

Můj košík ()

Reklamační řád

Záruka na vrácení peněz

Spotřebitel má právo podle odstavce v souladu s § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. (dále“ NOZ“)

Na ochrannou lhůtu 14-ti dnů na vrácení zboží bez udání důvodu. Peníze budou zákazníkovi vyplaceny v souladu s ustanovením § 1832 ihned, jakmile bude zboží vráceno na prodejnu

ZUZASHOP Jihlava, Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava

 

Podmínky vrácení peněz:

Zboží musí být v neporušeném obalu, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. Zboží musí být

Nepoužité.

Zákazník musí donést originál pokladního dokladu.

 

Záruka ochrany osobních údajů.

S osobními daty je nakládáno podle zákobna č. 101/2002 Sb.

 

Záruka na zboží

Firma Zdenka Krejčová poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Záruka na zboží je 2roky, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným zacházením
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm)
  • jinými vnějšími vlivy (vystavení slunečnímu záření, mrazu apod.¨)

 

Obecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, upravuje  způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky..

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Vymezení základních pojmů

„Prodávajícím“ se rozumí firma Zdenka Krejčová, se sídlem Brtnická 62 b, 58601 Jihlava,

 IČ:62797221

„Kupujícím“ objekt, který koupil zboží

„Zbožím“ se rozumí jakákoliv věc koupená v obchodě ZUZASHOP Jihlava

„reklamace je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je určeno kupujícím vůči prodávajícímu osobně.

 

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

Pokud nebyla vada reklamována v záruční době

Při neodborných zásazích

Při užívání zboží v rozporu s návodem dodaným ke zboží

Porušení ochranného obalu, pokud jím výrobce výrobek opatřil

Poškození zboží působením živlů

Pokud reklamuje kupující zboží z důvodu kvality (konzistence, barva, hustota, apod.) a pokud vystavený tester na prodejně má stejnou kvalitu.

 

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu zboží.

 

Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Kupující má zejména:

  • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo odstoupit od kupní smlouvy
  • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží.
  • Právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně bránící řádnému užívání zboží

 

Důvody reklamace

Poškozené nebo nefunkční zboží

Zboží, které je nekompletní

Jiné zboží, než kupující požadoval,(záměna zboží na prodejně)

 

Tento právní řád nabývá účinnosti 23.6.2017

Nahrávám...
Please wait...